BEWUSTZIJN 2

BEWUSTZIJN 2

DE ZEVEN VERSCHILLENDE LAGEN VAN ONZE GEDACHTEN
Hoe kan het dat de ene mens in staat is om sneller zijn of haar dromen te verwezenlijken dan de ander? Gewoon geluk, puur toeval of zit er meer achter? Eén van de belangrijkste hindernissen in ons creatieproces is ons denken. Om dit beter te begrijpen, volgen hier de zeven lagen van onze gedachten...

Ons denken is een integraal onderdeel van ons bewustzijn en bestaat uit verschillende lagen. Er zijn vele soorten gedachten, maar welke gedachten zijn het sterkst en het meest overheersend in ons creatieproces? De meeste mensen zijn vertrouwd met een aantal lagen, maar nog niet met allemaal. Hoe dieper de lagen, hoe moeilijker voor veel mensen om erbij te komen. En juist in de diepere lagen is onze creatiekracht het sterkst!EERSTE LAAG - Staat in directe verbinding met ons lichaam. Ons lichaam is een creatie die onderhouden moet worden, omdat het voedsel, beweging, rust en verzorging nodig heeft.

TWEEDE LAAG - Heeft te maken met ons gevoel/emoties. Via onze zintuigen ervaren we de wereld om ons heen, waarop we reageren. Die reactie is vaak instinctief en gebaseerd op sympathie of antipathie. 

DERDE LAAG - Heeft betrekking op onze levenskracht. Die komt bijvoorbeeld tot uiting in een sterke dadendrang. Ook deze laag van denken is instinctief. Een te sterke dadendrang kan leiden tot impulsief gedrag.

VIERDE LAAG - Hangt samen met passie. Deze kracht is nodig om dingen te realiseren. Passie voelt als een vuur. Een gematigd vuur kans ons verwarmen, maar een te hoog opgestookt vuur kan als een brand alles verwoesten. Passie die niet ontsproten is vanuit een juiste intentie, kan resulteren in een gevecht of een gevoel van 'tegen de stroom ingaan'. 

VIJFDE LAAG - Hangt samen met ons 'weten'. Het vermogen om logisch na te denken, zoals in de wetenschap. Dit kan de dingen zoals ze zijn belemmeren. Onze ervaringen zijn subjectief en dit beïnvloedt het contact tussen het hart en ons weten. Een direct contact tussen hart en weten is zuiver als oude trauma's ons niet in de weg staan.

ZESDE LAAG - Is een krachtige laag en heeft betrekking op ons innerlijk weten, oftewel: onze intuïtie. Een 'direct weten' dat van binnen komt. Ongefilterd, zonder dat daar ervaringen, trauma's of studies aan vooraf zijn gegaan. Deze laag voelt als het ontwaken uit een slaap en vertegenwoordigt een zekere puurheid.

ZEVENDE LAAG - Is de krachtigste en betreft het denken vanuit Universele Inspiratie. Deze laag van denken gaat ons bevattingsvermogen te boven. Hier zijn de sluiers tussen de verschillende dimensies dun en schieten woorden tekort voor de goddelijke bron en eenheid die we in onszelf ervaren. We komen weer in contact met onze essentie.

 

SYNCHRONICITEIT EN HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN

Hoe krachtig zijn we werkelijk? Hoe ver reiken onze gedachten en hoe kunnen we deze kracht leren gebruiken en inzetten voor een hoger doel? In de geschiedenis zijn er velen bezig geweest met het ontleden van de psyche van de mens. Een aantal zijn hier heel ver in gegaan en sommige theorieën die eerst vergezocht leken, krijgen in onze tijd steeds meer erkenning.

 

Een goed voorbeeld is de visie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung, die zich begin vorige eeuw specialiseerde in de analytische psychologie. Hij ontwikkelde een theorie over wat hij het 'collectieve bewustzijn' noemde. Hiermee doelde hij op het gegeven dat mensen aan elkaar verbonden zijn door een algemeen heersende dynamiek die ten grondslag ligt aan een universeel onderbewustzijn: een soort 'DNA van de menselijke psyche'. Dit onderbewustzijn (ons ware Zelf), zorgt voor eenheid en heling en noemde Jung 'de matrix': de bron van waaruit alle creativiteit ontspringt.Jung ontwikkelde ook zijn bekende theorie over 'synchroniciteit', oftewel betekenisvolle toevalligheden. Letterlijk vertaald betekent synchroniciteit ‘gelijktijdigheid’. Hiermee legde Jung een verband tussen het onderbewustzijn van de mens en de realiteit die daarmee overeenkomt. Hij was van mening dat het causaliteitsbeginsel (oorzaak en gevolg) ontoereikend was om bepaalde merkwaardige verschijnselen in de onbewuste psychologie te verklaren. Zo ontdekte hij parallellen tussen bijvoorbeeld dromen, ziektebeelden en andere ervaringen van zijn cliënten die verband hadden met gebeurtenissen die op hetzelfde moment plaatsvonden. Dat lijkt te berusten op toeval, maar volgens Jung is dat het niet. Hij zag het als volgt: 'Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart iets als ‘meer dan toevallig.’Wanneer synchroniciteit herhaaldelijk optreedt en overslaat op anderen, begint zich een patroon te vormen. Verschillende realiteiten worden met elkaar verbonden, wat zorgt voor een golfbeweging. Steeds meer mensen raken ‘aangesloten’ op de bron of ‘basisfrequentie’ van waaruit het patroon is ontstaan en passen hun keuzes daarop aan. Zo vormt zich een sociaal netwerk dat zichzelf uitbreidt en waarin men is afgestemd op de beweging van het collectief. Zie het als een grote zwerm vogels, waarin de losse eenheden op telepathische wijze met elkaar verbonden zijn. Geen van de vogels heeft de leiding en toch weet iedere vogel exact waar en wanneer ie naar links of rechts moet. Er treedt resonantie op, waardoor de zwerm als één geheel door de lucht vliegt.

 

HET GEHEUGENEFFECT VAN WATER

Water heeft bewustzijn. Het is een geleider voor informatie. Frequenties in woorden, gedachten en muziek hebben een direct effect op de moleculaire structuur van water. Iemand die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het geheugeneffect van water is de Japanse wetenschapper Dr. Masaru Emoto (22 juli 1943 – 17 oktober 2014).

 

Door middel van speciale technieken ontdekte hij dat water reageert op externe invloeden. In zijn experimenten liet Emoto bronwater invriezen tot ijskoude waterkristallen en onder de microscoop bekijken. Deze kristallen liet hij fotograferen voor en nadat ze waren blootgesteld aan verschillende omstandigheden, waaronder geluiden (spraak en muziek) en beelden (geschreven teksten en afbeeldingen). De resultaten waren verbluffend. Wat Emoto constateerde, was dat niet alleen de structuur van de waterkristallen veranderde, maar dat er ook een opmerkelijk verschil was tussen kristallen die waren blootgesteld aan esthetisch ‘mooie’ dingen en ‘lelijke’ dingen. Woorden als ‘liefde’, ‘vrede’ en ‘dankbaarheid’ en ook muziek van Mozart en Bach leverden prachtige symmetrische structuren op, terwijl de resultaten van ‘haat’, ‘boosheid’ en harde rockmuziek daar compleet van afweken. Wat Emoto hiermee wist aan te tonen, is dat water een geheugen heeft. Het kan zowel een positieve als een negatieve lading hebben, wat van invloed is op het helende effect dat water op de mens heeft.

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Powered by Lightspeed