BEWUSTZIJN

BEWUSTZIJN

ENERGIE EN GEDACHTEKRACHT
Steeds vaker gaan er geluiden op dat de werkelijkheid, zoals wij die ervaren, het resultaat is van onze eigen gedachten en intenties. Dat betekent dat we zelf - letterlijk - de scheppers zijn van onze eigen realiteit. Het klinkt zo simpel, maar is tegelijkertijd zo moeilijk te bevatten.

De sleutel ligt in het fenomeen dat alles op aarde in de basis bestaat uit energie - zelfs onze gedachten! Dit is beslist geen nieuwe theorie, want een oud Boeddhistisch gezegde luidt: "De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter Sla dus acht op de de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken."


Deze uit de Bijble kennen we allemaal wel: "Wat je zaait, zul je oogsten." Eeuwen geleden leek men dus al op de hoogte van het effect van onze energie, gedachten en woorden. Inzicht in de werking van Heilige Geometrie helpt ons nog bewuster in aanraking te komen met het 'mythische moment': een veld van eindeloze mogelijkheden, waar alles helder wordt, waar alles past in perfecte harmonie. In het creatieproces zijn geen beperkingen. Het zijn grotendeels (zelfgecreëerde) illusies die je beperken in het manifesteren van je passie.

 

HET BREIN EN HET CREATIEPROCES

Belangrijk in het begrijpen van hoe we onze werkelijkheid creëren, is om enig inzicht te hebben in hoe het menselijk brein werkt. Door een ingenieuze samenwerking tussen ons bewustzijn en onderbewustzijn zijn wij als mens in staat om ons leven actief te sturen.

 

Onderzoek van neuropsycholoog Margriet Sitskoorn onderstreept deze stelling, belicht vanuit een cognitieve invalshoek. "Je hersenen zijn maakbaar. Door ze te vormen kun je worden wie je wilt zijn. We geven onszelf, om wat voor reden dan ook, echter vaak de tijd niet meer om te leren wat we willen leren. We worden hierdoor eerder een gebruiker dan een architect van onze hersenen. We consumeren ons leven in plaats van het te produceren. Dat is prima, als je je maar realiseert dat je ook een architect en producent kunt zijn," zegt zij in haar boek 'Het maakbare brein'.Wat kan helpen om de architect te worden, is om het mystieke deel over de werking van onze hersenen (waar nog zoveel onduidelijkheid over is) los te laten. Beschouw je brein niet langer als een ingewikkeld 'ding' dat jou bestuurt, maar eerder als je persoonlijke computer. Het dient als opslagplaats voor dingen die je automatisch wil doen, voor kennis en programma's die je wilt opslaan, maar meer ook niet. Te veel vragen in je hoofd hebben, duidt op een haperend creatieproces. Je brein loopt 'vast' in herhalende patronen en wil dat je het nieuwe input geeft. Het kan zo simpel zijn als tegen jezelf vertellen wat je wilt doen, wie je wilt zijn of waar je wilt uitkomen. Gebruik je fantasie, je intuïtie en geef een opdracht mee aan jouw 'interne computer'.

 

LINKER- EN RECHTERHERSENHELFT IN BALANS

Misschien weet je de verschillen tussen de rechter- en linkerhersenhelft. De rechterhersenhelft behelst het creatieve, intuïtieve deel; de linkerhersenhelft het logische, rationele deel. In balans, werken ze in perfecte harmonie samen.

 

Maar in onze maatschappij, waar het verstand heer en meester is geworden en onze intuïtie ondergeschikt, is een deel van onszelf ondergesneeuwd. Nu zijn er door de eeuwen heen allerlei manieren ontwikkeld om het contact met dit intuïtieve deel te herstellen, waaronder meditatie. Maar als je op een traditionele wijze mediteert, werk je eigenlijk niet met beide hersenhelften. Je linkerhersenhelft doet niet mee en ervaart dus niet 'persoonlijk' hoe heilzaam deze techniek is. Alleen als je gebruik maakt van je herinnering (wat een activiteit van de linkerhersenhelft is) die jou vertelt dat het een prettige ervaring was, doet dit deel van je brein weer mee. Misschien heb je wel eens een meditatie-app geprobeerd. In het begin zal het fijn zijn, maar het blijven gebruiken en integreren in je dagelijkse gewoontes kost vaak moeite. Dat heeft te maken met de linker- en rechterhersenhelft, die niet genoeg met elkaar communiceren. Je beperkt daardoor de kracht van je ervaring. In meditatie mag je gevoelskant dan even ruimte krijgen; je ratio doet niet mee en slaat niks op. Daar komt bij dat in jouw herinneringen nog allerlei gevoelens en ervaringen liggen opgeslagen, waardoor informatie als het ware wordt gekleurd. Dit alles belemmert de effectiviteit van je meditatie en vermindert je bereidheid om ermee door te gaan.

 

Het voordeel van het overdragen van informatie via geometrische patronen, is dat ze rechtstreeks kunnen worden ontvangen door je onderbewustzijn. Je hoeft er niet over na te denken - je herkent het als een 'taal' - en dus is het niet nodig om in je brein tussen links en rechts te laten schakelen. Geometrie hoeft niet eerst door het filter van je linkerhersenhelft en kan in alle zuiverheid worden opgenomen. Beiden hersenhelften worden automatisch geharmoniseerd. Dit maakt het niet alleen effectiever dan andere technieken, maar vormt tegelijkertijd een prachtige versterking ervan.

 

HET MYSTERIE VAN ONS DNA

Het kraken van onze DNA-code zou antwoord geven op vragen als: wat veroorzaakt ziekte? Wat verklaart de verschillen in karakter of persoonlijkheid? Of: hoe ordent het DNA zich, zodat het de blauwdruk van ons lichaam kan bevatten? In hoeverre kunnen we hier antwoord op krijgen... en stellen we eigenlijk wel de juiste vragen?

 

DNA zit in je lichaamscellen in de vorm van chromosomen, de dragers van ons erfelijk materiaal. Het menselijk lichaam bestaat uit meer dan 10.000 miljard cellen. De cellen in je lichaam worden door het DNA aangestuurd. Het DNA geeft voortdurend allerlei opdrachten aan onze cellen (bijv. celgroei, -reparatie, -vernietiging) en zet (lichamelijke) processen in werking. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de werking van ons DNA, maar er zal nog jaren moeten worden doorgewerkt voor ook de meest complexe stukjes van de genenpuzzel op hun plek vallen. Een andere route is via de vooronderstelling dat niet uitgebreid onderzoek maar een bewustzijnsgroei ons inzicht kan geven in het mysterie van ons DNA. Iedere cel in ons lichaam heeft een taak, bewustzijn en herinnering en kan communiceren met ons bewustzijn. Veel gebeurt automatisch (bijv. haargroei) maar slechts weinig mensen weten dat ons DNA ook beïnvloed kan worden door onze intenties. DNA is een bron van fotonemissie, wat betekent dat het licht uitstraalt en ontvangt! Licht is energie, wat betekent dat het openen van onze energiekanalen ervoor kan zorgen dat ons slapende DNA ontwaakt. Om dat te bereiken is kennis van de ziel en de wisselwerking met ons lichaam van belang. De ziel is de 'voetafdruk van de Schepper'; de bewaarder van onze levensenergie. Onze chakra's bundelen die energie, waarna ze wordt opgeslagen in onze 'lichtlichamen' en als laatste in ons fysieke lichaam. Volgens oude Tibetaanse geschriften zouden er zelfs 72.000 energiekanalen in het systeem van het menselijk lichaam voor komen. Bij de meesten van ons zijn deze energiekanalen defect; buiten gebruik. De kunst is om ze te (her)activeren, zij het via meditatie, rituelen, persoonlijke ervaringen of via een 'snelweg' als Heilige Geometrie, te weten dat de structuur van onze cellen (en dus van ons DNA) geometrisch is.

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Powered by Lightspeed