GEOMETRIE 2

GEOMETRIE  2

DE SCHOONHEID VAN DE SCHEPPING
Heilige Geometrie vormt de architectuur van het universum. Alleen is dit zo moeilijk te bevatten, want als je nu om je heen kijkt, springt geometrie niet direct in het oog. Echter, zodra je de wereld van Heilige Geometrie binnenstapt, begin je meer dan ooit tevoren de wonderbaarlijk vormgegeven schoonheid van de Schepping te zien.

De moleculen van ons DNA, sneeuwvlokken, dennenappels, bloemblaadjes, (water)kristallen, takken aan bomen, de Nautilus-schelp, sterren en planeten, de lucht die we inademen, en alle levensvormen die we kennen komen voort uit deze tijdloze geometrische codes. Iedere code bevat informatie - een 'blauwdruk' - zodat de Schepping weet wat er tot uitdrukking gebracht mag worden. Jouw ziel heeft ook een blauwdruk. Noem het een 'scheppingsopdracht'. Waar Heilige Geometrie wordt gebruikt om vormen en patronen te duiden die regelmatig terugkeren in de natuur, kunnen we de vertaalslag ook maken naar jou zelf. Het gaat dan om het herkennen van de (geometrische) patronen in jouw leven. Heilige Geometrie is het ritme van de natuur... de dans van het universum. Het is aan ons om dit perfecte lijnenspel te herkennen en onze patronen erop af te stemmen. De vraag is dus: dans jij mee op dit ritme, of zwem je tegen de stroom in?

 

'DE HAND VAN GOD'

Kijk nu eens door het raam naar buiten naar een willekeurig gebouw in je omgeving. Het is misschien een mooi gebouw, maar er ontbreekt iets. Toch? Het straalt vergankelijkheid uit. Waarschijnlijk is de plek gekozen omdat er toevallig een akker vrij was. Projectontwikkelaars zagen er wel brood in en gaven de architect de opdracht voor het ontwerpen van een modern gebouw. Van een krachtplaats, met een bijzondere kosmische energie is geen sprake.

 

Wat de moderne mens maakt, is vergankelijk. Er wordt vooral gebouwd vanuit ratio. Er is niets 'goddelijks' in te herkennen, slechts de 'logische' verbinding tussen verschillende elementen en materialen. Hoe anders is dat in de Sixtijnse kapel, de Glastonbury Abbey of La Sagrada Familia van Gaudí. Ook de meeste kerken, kathedralen en moskeeën hebben geometrie als blauwdruk. Voor de bouwers van vroeger was het een universele bron van schoonheid en creatie; iets dat we schijnen te zijn vergeten als je kijkt naar de hedendaagse architectuur. Bij veel bouwsels van oude volken is geometrie of 'de hand van God' achter het geschapene zowel zichtbaar als voelbaar. Vrijwel alle oudere beschavingen - zoals de Egyptenaren, Indianen, Kelten en Maya's - bouwden hun monumenten volgens Heilige Geometrie. Zo werden tempels en andere heilige plaatsen gecreëerd met een zorgvuldige referentie naar de correcte getallen en verhoudingen. Alleen op deze manier (en niet anders) kon men 'de goden behagen' en Hemel en Aarde samenbrengen. 'De Hand van God' is tot op de dag vandaag nog voelbaar in de meeste geometrisch gevormde tempels en bouwwerken.

 

DE VIJF PLATONISCHE LICHAMEN

Heilige Geometrie is in de basis gebaseerd op simpele vormen. Denk aan de cirkel, vierkant en driehoek. Daarnaast zijn er ook de meer complexe vormen als de stertetraëder, de hexaëder (kubus) en de dodecaëder, waarvan de laatste twee weer deel uitmaken van de Platonische Lichamen.

 

De Griekse filosoof Plato observeerde de natuur en kosmos en zag bijzondere overeenkomsten. De relaties tussen verschillende vormen en herhalingen bracht hij terug tot vijf basisvormen die volgens hem de 'kosmische bouwstenen van de wereld' zijn. Deze vormen (bekend als de Vijf Platonische Lichamen) bracht Plato in verband met de vijf elementen: vuur, aarde, lucht, water en ether.


Dat de Platonische Lichamen worden gezien als 'de bouwstenen van het universum', heeft alles te maken met hun symmetrie en esthetische schoonheid. Plato raakte gefascineerd door deze geometrische vormen, die hij overal in de natuur zag terugkomen. Naast dat hij ze koppelde aan de vijf elementen, zocht Plato ook uitgebreid naar de betekenis van de vormen. Zijn bevinding was dat elk element een eigen bron van informatie in zicht draagt.TETRAËDER / VUUR: Pure energie
HEXAËDER / AARDE: Alle vaste vormen van materie
OCTAËDER / LUCHT: Alle gasvormige stoffen
ICOSAËDER / WATER: Alle vloeibare stoffen
DODECAËDER / ETHER: Geestkracht (verbindt de vier elementen)

 

THE FLOWER OF LIFE

De basisvorm van Heilige Geometrie is de levensbloem, ook wel de 'Flower of Life' genoemd. Deze draagt alle wijsheid van het universum met zich mee en wordt niet voor niets een levensbloem genoemd. Het patroon telt negentien overlappende cirkels en gelijkzijdige driehoeken die door elkaar verweven zijn en tezamen een perfect geometrisch model vormen.

 

De Flower of Life wordt tegenwoordig vooral geassocieerd met de New Age beweging, maar is eigenlijk al 6000 jaar oud. In vrijwel alle oude culturen op aarde zien we de Flower of Life terug. Het werd gezien als de bron van alle creatie; een patroon waarmee de eenheid van al wat leeft gesymboliseerd wordt. Het wordt ook gezien als het fundament van ons tijd- en ruimtecontinuüm. Ontleend aan de Flower of Life is de 'Tree of Life' (Levensboom), een langwerpig geometrisch model dat al eeuwen wordt gebruikt door verschillende religies, waaronder de Kabbala. Ook de Davidster is bijvoorbeeld ontleend aan dit patroon. In de basis van de Flower of Life bevindt zich een nog ander model, dat bekend staat als de 'Fruit of Life'. Dit symbool is opgebouwd uit dertien cirkels en vormt de basis van de kubus van Metatron. In de kubus van Metatron bevinden zich de vijf Platonische lichamen. Deze kubus staat ook wel bekend als de blauwdruk van het universum, omdat het de basis vormt voor het ontwerp van elk atoom, elke moleculaire structuur, elke levensvorm en alles wat bestaat.

 

GEOMETRIE IN GRAANCIRKELS

Misschien wel de vreemdste en meest omstreden toepassing van Heilige Geometrie, is het fenomeen van graancirkels. Dit zijn formaties waarbij het graan (of een ander gewas) op mysterieuze wijze is platgedrukt in complexe geometrische patronen (die bij daglicht de vorige dag nog niet bestonden).

 

De eerste meldingen van graancirkels ontstaan in het begin van de 20e eeuw. Dat aantal groeit gestaag, tot een explosie van het aantal meldingen in de jaren '90. Ook vandaag de dag verschijnen er graancirkels en de vormen worden steeds complexer. Ze komen overal voor: in Nederland, België, Duitsland, Italië, Australië, Denemarken, Finland, Rusland, de Verenigde Staten en Canada. Groot-Brittanië (en dan met name Wiltshire in Zuid-Engeland) vormt de bakermat. Hier komt niet alleen het grootste aantal voor, maar zijn ook de grootste en meest complexe vormen verschenen.


Veel van de graancirkelontwerpen lijken op door computers gemaakte graphics. Sommige ontwerpen zijn zelfs zo complex en gevuld met wiskundige informatie (de zogenoemde 'fractals'), dat alleen een computer ze ontworpen kan hebben. Andere ontwerpen bestaan uit heilige symbolen van verschillende culturen over de hele wereld. Graancirkels zijn niet de eerste ontwerpen die ver over de planeet worden verspreid. Duizenden jaren geleden werden de megalithische stenen opgericht - Stonehenge was het middelpunt van de megalithische wereld. Dit is ook het gebied waar de eerste en tevens meest complexe graancirkels zijn gevonden. Gebaseerd op deze overeenkomst wordt aangenomen dat graancirkels op een bepaalde manier hetzelfde doel dienen als de megalieten van duizende jaren geleden: het stimuleren van spirituele overdenkingen, connectie en groei.Ondanks talloze claims van graancirkelmakers ('hoaxers') blijft het graancirkelfenomeen tot op heden een mysterie dat op geaccepteerde, wetenschappelijke wijze nog niet te verklaren is.

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Powered by Lightspeed